Usługi

wycena nieruchomości bielsko

Zakres świadczonych usług obejmuje wycenę:

 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wycena działek budowlanych, komercyjnych, rolnych, leśnych itp.);
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych (wycena domów mieszkalnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, handlowo-usługowych, gospodarczych, produkcyjnych, hali, magazynów, hoteli, pensjonatów, restauracji, stacji paliw itp.)
 • nieruchomości lokalowych (wycena mieszkań, lokali użytkowych);
 • nieruchomości budynkowych (wycena budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności);
 • nieruchomości rolnych i leśnych;
 • ograniczonych praw rzeczowych (wycena spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych oraz użytkowych, służebności itp.);
 • inne.

 Wyceny nieruchomości wykonujemy dla potrzeb:

 • kupna – sprzedaży lub zamiany nieruchomości;
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych);
 • postępowań administracyjnych (sprzedaż nieruchomości, ustalenie opłat adiacenckich i planistycznych, odszkodowania za nieruchomości przejęte (wywłaszczone) pod drogi publiczne, aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności itp.);
 • sprawozdań finansowych;
 • podatkowych (ustalenia wysokości podatku od spadków lub darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych);
 • wniesienia aportu;
 • fuzji i przejęć;
 • ubezpieczeń;
 • określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu;
 • podziału masy spadkowej, ustalenia wysokości zachowku;
 • podziału majątku, zniesienia współwłasności.
 • innych.

free7Ponadto sporządzamy opracowania i ekspertyzy dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

Podejmujemy się także innych, nietypowych wycen, które wynikają zarówno z przepisów prawa jak i życzeń naszego Klienta.